Aktuelle Nachrichten aus Israel

Präsentiert von Fokus Jerusalem - Das TV-Magazin aus Israel

Rubriken
Alle Beiträge

.

Israeli children holding flags as they celebrate the upcoming Israel’s 68th Independence Day in Jerusalem, May 10, 2016. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** éåí äòöîàåú
ãâì
ãâìéí
éìã
éìãéí
éùøàìéí
çåââéí